Visió estratègica

La missió de la nostra empresa és ben definida: desenvolupar projectes industrials que maximitzin el valor percebut pels nostres clients.

La nostra filosofia i cultura empresarial està basada en els valors de:

1-. Treball en equip: promovem un entorn que fomenti la innovació, la creativitat i els resultats mitjançant el treball en equip. Formem i promovem la participació activa a l´ empresa.

2-. Millora i satisfacció del client: plantegem desafiaments continus per millorar els nostres productes, processos i poder superar-nos. Sempre esforçant-nos en la comprensió dels negocis dels nostres clients i ajudar-los a assolir les seves metes, garantint i millorant la seva satisfacció.

3-. Compliment de requisits: revisem els requisits dels clients i els reglamentaris per garantir el seu compliment.

4-. Sistema de gestió: volem que el nostre sistema de gestió de qualitat sigui responsabilitat de tots. Per això té el recolzament total de Gerència. Establim Objectius i Indicadors de qualitat dels processos i promovem l´ adopció d´ Accions Correctores i Preventives.


VISIÓ DE FUTUR

La visió de futur de la nostra empresa passa per assolir el nostre gran repte: continuar formant per d´ una sòlida cadena de valor juntament amb els nostres socis industrials i, a la vegada, convertir-nos en “partners” dels nostres clients mitjançant el desenvolupament de projectes a mida satisfent les seves necessitats i aportant valor afegit.