La tecnologia TCX

A TCX treballem amb l'objectiu que l'empresa sigui un vehicle per donar valor afegit als clients.

Disposem de 1000 m2 d' instal·lacions per oferir:

• Fabricació per a tercers de productes que impliquin el tall i conformat de la xapa metàl·lica.

• Aportació de solucions als clients oferint-los la gestió de tot el procés de fabricació (no només el referit a la xapa): disseny, fabricació, pintat, muntatge mecànic, elèctric, hidràulic, pneumàtic, etc.

• Implicació si s’escau en tasques d’ R+D.

• Maduració de projectes de maquinària per a tercers desenvolupant patents pròpies.

TCX disposa d'una organització (equipament, formació de personal, distribució en planta, etc.) flexible, amb capacitat de gestionar la fabricació d' una quantitat variada de productes i lots. És per això que estem equipats amb maquinària CNC connectada en xarxa amb un servidor central des del que oficina tècnica desenvolupa i/o actualitza les necessitats constructives del client. A més, a fi d' adaptar-nos a aquesta variabilitat, disposem de maquinària amb canvi ràpid d' eines així com de processos estandaritzats.

També disposem d' una àmplia zona de muntatge i oficina tècnica pròpia.

La tecnologia TCX