Desenvolupament de projectes a mida


Comptem a un equip d´enginyeria experimentat en el disseny i fabricació de solucions a mida en aplicacions específiques (automatització, utillatges, projectes claus en mà).


TCX té la capacitat per la gestió integral dels projectes des del disseny a la fabricació. La nostra cadena de valor està perfectament alineada en aquest punt amb empreses del grup al que pertanyem, com per exemple, Grup Blamar, que s´ocupa de totes les mecanitzacions que siguin precises, actuant com una extensió de la nostra empresa.