Dispensadora de baguettes

HÀBITS DE CONSUM ACTUALS

L´ estil de vida de la població actual ha variat totalment els seus hàbits de consum. Actualment, els patrons de compra s´ han convertit en un actiu de difícil predicció que obliga als empresaris que comercialitzen productes de consum a mantenir els seus punts de venda oberts al públic en horari continu i estès. També ha obligat a estudiar contínuament les seves facturacions per franges horàries per poder establir patrons de conducta. L´ objectiu d´ aquest tipus d´ accions no és altre que dotar el seu punt de venda de més recursos (RRHH i producte majoritàriament) per poder oferir servei als seus clients en aquelles franges horàries en què es concentren aquestes.

Aquests canvis en els hàbits de consum ja fa alguns anys que han obligat a crear el concepte de servei 24 hores. Alguns sectors ja han desenvolupat aquest tipus de projecte des de fa molt de temps. Un exemple és el sector de la banca mitjançant l´ instal·lació massiva de caixers automàtics, el desenvolupament de la banca per internet i de la banca telefònica. D´ aquesta forma, els clients poden realitzar operacions bancàries les 24 hores però amb una particularitat, l´ autoservei.

L´ autoservei es tradueix en una relació comercial empresa-client “guanyar-guanyar”, en les que totes dues parts hi surten beneficiades. El client gaudeix d´ un servei 24 hores i l´ empresa comercialitza els seus productes les 24 hores a un cost molt menor si traduïm aquest concepte de servei al compte de resultats.

Si fem una extrapolació d´ aquest mateix concepte a mercats de consum, la situació actual és que els actors de mercat que ja ofereixen un servei molt més extens són, normalment, les grans superfícies. La capacitat de la gran distribució i les grans franquícies per mantenir els seus punts de venda oberts durant tota la jornada de forma ininterrompuda així com durant els festius han perjudicat enormement al petit comerç. D´ altra banda, aquestes empreses compten, a més a més, amb plataformes online de venda dels seus productes com complement a la seva oferta integral de cara a servir a tots els perfils de client possibles. Grans corporacions com Carrefour o Corte Inglés a la gran distribució, com el grup Inditex al món de la moda o qualsevol centre comercial a prop dels nostres municipis en són alguns exemples.

DISPENSADORA DE BAGUETTES: SOLUCIÓ 24 HORES A UNA NECESITAT DE COMPRA D´ UN PRODUCTE BÁSIC.

La dispensadora de baguettes és una solució econòmica que permet al comerç continuar prestant el seu servei de forma ininterrompuda. Es tracta d´una eina comercial més a disposició del client que està configurada per a què l´ usuari la mantingui en servei les 24 hores o en aquells trams horaris en què el punt de venda estigui tancat al públic per raons diferents:

  • Descans del personal.
  • Baix volum de vendes que no compensa mantenir una estructura complerta oberta al públic.
  • Horari nocturn.
  • Festius.

El disseny de la màquina permet una acomodació dintre de l´ establiment per a que els clients puguin fer-la servir encara que el comerç estigui obert al públic però vulguin evitar cues. D´ altra banda, també pot instal·lar-se a la façana o aparador de l´ establiment de tal forma que el client tingui accés a la dispensadora des de l´ exterior en aquells trams horaris en què el punt de venda estigui tancat al públic. L´ instal·lació té en compte separadors de la via pública.Els criteris del seu disseny persegueixen el compliment de dos objectius:

  • Econòmic: una mecànica patentada que permet articular el moviment amb el mínim d´ elements d´ automatització, el que fa la inversió amortitzable pràcticament durant el primer any de funcionament.

 

  • Personalitzable:
    • el mòdul de cobrament es pot escollir en funció del sistema de pagament desitjat: pagament amb monedes amb o sense retorn de canvi, cashless, etc. Opcionalment es pot disposar de control de comptabilitat y control telemàtic (a definir).
    • El mòdul de dispensació es pot escollir en funció de la capacitat de dispensació desitjada i de la disponibilitat d´ espai a l´ establiment. També està contemplada la possibilitat de càrrega frontal i/o posterior (cas de màquina encastada fixa).
L´ acabat exterior de la màquina, en quant a disseny final (color, imatge, logotip, etc.) així como els materials (per exemple portes transparents de policarbonat) es poden personalitzar.

Més informació