Contacte

Contacti amb nosaltres a través del següent formulari:
Als efectes del que disposa l’ article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pel que es regula el dret d’ informació en la recollida de dades, l’ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades dins d’ un fitxer titularitat de TCX 08 Solucions Integrals S.L. , amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar respostes de manera adequada a consultes i altres qüestions). Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent Formulari, l’ Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de TCX 08 Solucions Integrals S.L. Vostè podrà exercir els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a TCX 08 Solucions Integrals S.L. a: tcx@tcx.cat. En el cas que Vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts mencionats en el paràgraf anterior. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.