05/03/2013

TCX llença el projecte “Dispensadora de baguettes”

L´estudi que TCX ha fet dels canvis i l´evolució dels hàbits de consum ens ha portat a desenvolupar projectes molt encaminats a l´autoservei les 24 hores. Aquesta tendència dels hàbits de consum ens ha conduït a dissenyar i fabricar una màquina de dispensació automàtica de baguettes.

La dispensadora de baguettes és una solució econòmica que permet al comerç seguir oferint el seu servei de forma ininterrompuda. Es tracta d´ una eina comercial més a disposició del client que està configurada per a què l´ usuari la mantingui en servei les 24 hores o en aquells trams horaris en què el punt de venda estigui tancat al públic per diverses raons (descans de personal, baix volum de vendes que no compensen mantenir una estructura complerta oberta al públic, horari nocturn o festius,...).